Oszczędzanie na lokatach bankowych jest średnio opłacalne ze względu na presję historycznie niskich stóp procentowych notowanych w krajowej gospodarce od ponad dekady. Prognozowanie rynku lokat bankowych to przydatna perspektywa, ponieważ pozwala zaplanować oszczędzanie i potencjalne kredytowanie potrzeb zgodne z uwarunkowaniami polityki monetarnej.

Zysk z lokat uzależniony od polityki monetarnej oraz inflacji

Średnie oprocentowanie lokat bankowych chroni de facto przed inflacją, ale nie zapewnia inwestorom realnych zysków. Na najlepsze warunki w zakładaniu lokat bankowych w najbliższym czasie mogą liczyć nowi klienci, przenoszący kapitał z banku do banku. Tutaj oprocentowanie promocyjne wynosi nawet do okolic 4%. Średnioterminowa perspektywa dla lokat bankowych to utrzymanie dotychczasowych warunków, jednak z pewnymi możliwościami dynamicznej zmiany oprocentowania. Presja inflacyjna staje się faktem, a tani pieniądz nie może napędzać gospodarki bez końca. Tani pieniądz uzależniają niskie stopy procentowe. W Polsce widać wyraźnie postęp polityki socjalnej i ogromne wydatki publiczne, które chcąc nie chcąc przełożą się na inflację, prawdopodobnie pod koniec 2019 roku lub nawet nieco wcześniej. Wzrost stóp procentowych w następnych latach jest praktycznie pewny, a co za tym idzie społeczeństwo wycofa się z taniego kredytowania na rzecz zakładania bardziej opłacalnych depozytów oszczędnościowych.

Presja wystąpienia kolejnego kryzysu finansowego

Obawa przed ryzykiem wystąpienia kryzysu finansowego wywoła prawdopodobnie chęć ucieczki dużych i mniejszych inwestorów indywidualnych od mocno niepewnych instrumentów, a szczególnie od rynku kapitałowego. Obserwacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to pożyteczny wskaźnik, który mówi z wyprzedzeniem o ewentualnym spadku gospodarczym. Większość Polaków stale oszczędza na lokatach, a duża grupa, szczególnie starszych osób dalej stawia tylko na przechowywanie gotówki w sejfach lub po prostu w wybranym, zabezpieczonym miejscu. Niestety taka praktyka powoduje przejadanie pieniędzy przez procesy inflacyjne. Banki charakteryzują się dalej maksymalną wypłacalnością lokat bankowych na poziomie 100 000 euro, zgodnie z uwarunkowaniami funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tylko do tej kwoty środki można bezpiecznie wypłacić, niezależnie od ewentualnego bankructwa instytucji finansowej.

Długoterminowe depozyty i alternatywne formy lokowania kapitału

Poza lokatami promocyjnymi najbardziej opłaca się zakładanie depozytów długoterminowych, również progresywnych, rentierskich, gdzie duży kapitał zapewnia negocjacje oprocentowania. Bankom opłaca się bardziej obsługa bogatego klienta niż człowieka z minimalnymi środkami. Wtedy nie można liczyć na rozsądne warunki oszczędzania. Lokaty promocyjne obowiązują wyłącznie na kilka miesięcy z reguły 2-3 miesiące. Z tego powodu to niewielka alternatywa dla inwestora indywidualnego. Poza tym trzeba praktycznie za każdym razem przy przenoszeniu środków zakładać nowy rachunek, w tym płatne konto osobiste, co wywołuje duże dysproporcje w realnym zysku. W okresie niskich stóp procentowych dużym uznaniem cieszą się alternatywne formy lokowania kapitału, w tym obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne, kredyty inwestycyjne na nieruchomości, a nawet kamienie szlachetne.

Podsumowanie

W 2019 rynek lokat bankowych pozostanie z dużym prawdopodobieństwem na podobnym poziomie, co w poprzednim okresie, jednak z tendencją do wzrostu stóp procentowych w niedalekiej przyszłości ze względu na stopniowe budowanie presji inflacyjnej.