Zła koniunktura gospodarcza nie sprzyja oszczędnościom. Przed rokiem 2008, czyli pamiętnym rokiem kryzysu na lokacie można było zyskać od 8 do 10 %. Patrząc na aktualnie obowiązujące rankingi zysk z lokaty wynosi maksymalnie 5 % brutto. Od wygenerowanego zysku trzeba jeszcze odjąć 19-procentowy podatek Belki. Banki oferujące lokaty gwarantujące wyższy zysk zwykle wymagają spełnienia wielu innych warunków.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od czasu trwania lokaty oraz wpłaconej kwoty. Pięcioprocentowy zysk gwarantują lokaty krótkoterminowe zakładane na maksymalnie 3 miesiące. W grudniu 2014 roku jedynie trzy banki oferowały lokaty krótkoterminowe z oprocentowaniem wynoszącym 5 %. W dwóch pośród nich lokatę można było założyć już od 1000 zł do 10 000 zł na dwa i trzy miesiące. Jeden z banków nie wymagał wykupienia dodatkowych produktów, natomiast drugi wymagał założenia darmowego konta. Trzeci z banków oferujących atrakcyjne oprocentowanie lokaty oczekiwał wpłaty na lokatę 200 000 zł. Co więcej w tym banku 5 % obowiązywało tylko przez 30 dni. Zdecydowana większość banków oferuje jednak lokaty krótkoterminowe oprocentowanych na poziomie 3 i 4 %.

Oprocentowanie lokat długoterminowych

O poziomie 5 % przy depozytach długoterminowych z pewnością można zapomnieć. Według stanu z grudnia 2014 roku stawki oprocentowania zaczynały się przy lokatach zakładanych na 24 miesiące od ledwie 2,6 %. Co więcej wiele banków umożliwia wykupienie lokaty tylko przy spełnieniu restrykcyjnych warunków. Najczęściej chodzi o wykupienie dodatkowych produktów bankowych takich jak rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Lokaty można też zakładać na 15 miesięcy. Minimalna kwota jaką należy wpłacić wynosi 1000 zł. Oprocentowana jest na 2,7 %, a jedyny bank oferujący lokatę o takim terminie zobowiązują nowych klientów do założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nie oznacza to oczywiście tego, że na rynku nie znajdziemy wyżej oprocentowanych lokat bez dodatkowych warunków. Kilka banków oferuje lokaty z terminem na 12 miesięcy bez konieczności wykupienia dodatkowych produktów. Najmniejsze oprocentowanie wynosi 3 % w skali roku, przy tej ofercie można też wpłacić tylko 1000 zł. Przy lokatach długoterminowych najwyższe oprocentowanie utrzymuje się na poziomie 3,55 %. Najkorzystniejsza oferta wymaga jednak od Klientów wpłat w wysokości pół miliona złotych oraz założenia konta. Jeśli Klient nie skorzysta z dodatkowych produktów musi spodziewać się oprocentowania na poziomie 3,3 % w skali roku. Mniejsze depozyty wymagane są przy lokacie 3,5 % na 12 miesięcy. Przy tej ofercie istnieje jednak również wymóg założenia konta rozliczeniowego.