Trzeba wiedzieć, że oprocentowanie lokat nie jest w żadnym względzie ustalane przez banki. Uzależnione jest przede wszystkim od wysokości stóp procentowych NBP. Jeśli stopy wzrastają, wzrasta również oprocentowanie lokat oraz kredytów. Przykładowo, jeżeli posiadamy kredyt hipoteczny zaciągnięty w złotówkach a przy okazji założoną lokatę, jest duże prawdopodobieństwo, że oprocentowanie jednego z tych produktów może okazać się dla nas mało satysfakcjonujące. Lokaty bankowe są umowami zawieranymi na określony czas. Porównując je do konta oszczędnościowego, możemy łatwo zauważyć kilka dość istotnych zmian. Konto oszczędnościowe jest dodatkowym, oprocentowanym rachunkiem, na który możemy wpłacać oraz wypłacać pieniądze w zasadzie w każdej chwili. Jest to dla nas sytuacja komfortowa, jednak należy pamiętać, że konta oszczędnościowe cechują się zmienną stawką oprocentowania. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że warunki mogą zmienić się praktycznie w każdym momencie, a co istotniejsze, nie zawsze niestety są one dla nas bardziej korzystne. Czy zatem konta oszczędnościowe mają jakąkolwiek przewagę nad lokatą bankową? Oczywiście- istnieje możliwość wycofać z niego pieniądze z zachowaniem naliczonych w tym okresie odsetek. Jeśli dojdzie do zerwania lokaty przed upływem terminu jej wygaśnięcia, krok ten wiąże się najczęściej ze zwrotem kapitału. Obserwując rynek finansowy w Polsce, w chwili obecnej mamy dostęp do jednej tylko lokaty, którą możemy zakończyć w dowolnym momencie bez potrzeby utraty naliczonych w tym czasie odsetek. Mowa tu o lokacie bezkarnej w BGŻ Optima. Lokaty bankowe nie są kontem oszczędnościowym, nie ma więc możliwości dopłacania nowych środków do tych już zdeponowanych.

Obliczanie zarobku z odsetek

Lokaty bankowe to przede wszystkim odsetki. Ich wyliczenie nie należy do skomplikowanych czynności. Ważne, żeby zapoznać się z wzorem, lub skorzystać z tzw. kalkulatora odsetek, dostępnego na wielu stronach internetowych. Przeglądając oferty bankowe, łatwo natknąć się na wiele informacji ukazujących ogromne zarobki na lokatach, jednak nie należy liczyć na wielkie zyski, jeżeli zakładamy lokatę na okres trzech miesięcy. Podawane sumy są bowiem wynikiem oprocentowania obliczanym w skali roku. Dzięki temu dużo łatwiej jest porównywać lokaty, zarówno te zakładane na krótszy okres, jak i te na nieco dłużej. Aby własnoręcznie obliczyć, ile jesteśmy w stanie zarobić na odsetkach, musimy podzielić iloczyn kwoty lokaty i oprocentowania przez 365 dni. Wynik przemnóż przez liczbę dni utrzymywania depozytu. Przykładowo lokata na 10 000 zł z oprocentowaniem 3% w skali roku, zakładanej na okres trzech miesięcy. Liczymy: (10 000 zł x 2%) / 365 dni * 91 dni. Otrzymany wynik (74,79 zł) będzie oznaczać Twoje odsetki przed opodatkowaniem. W podobny sposób obliczamy należny podatek. To 19% z otrzymanych odsetek, a więc naszą kwotę 74,79 mnożymy przez 0,19. Od zysku odejmij więc jeszcze 14,21 zł. Nie jest to może powalająca kwota, ale lepsze to niż nic. Obserwując rynki finansowe w Polsce, możemy zauważyć, że różne banki mają bardzo zróżnicowane oprocentowanie tzw. rachunków a vista. Kształtują się one w przedziale od 0 do około 1 procenta. Pomocne w obliczaniu stawek mogą okazać się dostępne online kalkulatory kredytowe. Można z nich skorzystać nieodpłatnie. Dobrym rozwiązaniem jest również konsultacja z bankowcem, który przeprowadzi nas przez trudny proces obliczeń i decyzji dotyczącej wyboru najlepszej lokaty.