Osoby posiadające jakiekolwiek nadwyżki finansowe zastanawiają się naturalnie nad ich profesjonalnym zagospodarowaniem, czy to za pośrednictwem rynku kapitałowego, czy standardowej bankowości detalicznej. Lokata bankowa to podstawa płynności inwestycyjnej i warto zrozumieć z jakiego powodu trzeba ją mieć, niezależnie od skali podejmowanych działań w zakresie alokacji kapitału.

Lokata bankowa staje się standardowym narzędziem wszystkich grup inwestorów indywidualnych

Posiadając jakiekolwiek oszczędności, a jednocześnie oczekując z niecierpliwością właściwej okazji inwestycyjnej musisz posiadać miejsce, gdzie nadwyżka finansowa nie straci mocy nabywczej przez inflację występującą w narodowej gospodarce. Lokata bankowa spełnia właśnie tak założony cel w najlepszym stopniu. Oczywiście musisz wybrać taką ofertę bankowości detalicznej, w której oprocentowanie będzie wyższe od inflacji, co nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut. Zakładanie lokaty bankowej współcześnie to niezwykle krótki proces, zarządzany całkowicie drogą multimedialną. To niezwykle pozytywna wiadomość dla każdej grupy inwestorów, ponieważ możesz wycofać kapitał w dowolnym momencie i przenieść go na rachunek inwestycyjny, dotykający aspektów rynku kapitałowego. Niestety obecnie w Polsce lokaty bankowe zostały połączone z podatkiem od zysków kapitałowych. To oznacza, że w momencie zerwania lokaty bankowej przed terminem jej zapadalności tracisz po prostu dotychczas wypracowane zyski. Jeżeli inwestujesz profesjonalnie nie ma sensu zakładania lokaty bankowych długoterminowych, bo narazisz się na niepotrzebne straty nie tylko kapitału, ale przede wszystkim czasu.

Zachowanie płynności decydujące dla bezpieczeństwa inwestycyjnego w przyszłości

Płynność warto utrzymywać nie tylko z powodów inwestycyjnych, ale także przygotowywać się na potencjalnie krytyczne warunki. Lokaty umożliwiają przechowywanie w jednym miejscu właściwie wszystkich oszczędności wygenerowanych na przestrzeni lat przez gospodarstwo domowe. To znacznie ułatwia zarządzanie kapitałem. Człowiek widząc określoną kwotę dostrzega okazje inwestycyjne, lepiej decyduje o zarządzaniu finansowym. To kwestie udowodnione, spotykane praktycznie we wszystkich, ekonomicznych książkach. Płynność finansowa to inaczej mówiąc zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie aktywne oczekiwanie na szansę. Nie warto śpieszyć się z inwestycjami, ale po prostu monitorować rynek w poszukiwaniu najlepszych lokat. To można powiedzieć nadrzędna zasada.

Błyskawiczne manipulowanie zgromadzonym kapitałem 

Lokata bankowa to faktycznie jedno z najlepszych narzędzi do wspierania samodzielnych inwestycji na rynku kapitałowym. Bazowanie na płynności i koncentracji kapitału pozwoli ci szybko manipulować gotówką w zmiennych warunkach gospodarczych. Czy teraz już dostrzegasz większy potencjał płynności w założeniu lokaty bankowej? Daj znać, co myślisz o przedstawionym zagadnieniu.