Aktualna polityka monetarna nie pozostawia większych złudzeń. Lokata bankowa jest mało opłacalna, ale przy spełnieniu pewnych warunków jesteś w stanie zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej, ponadprzeciętnej stopy zwrotu. W artykule poznasz najważniejsze praktyki zarządzania depozytami oszczędnościowymi w okresie obowiązywania niskich stóp procentowych.

Lokaty bankowe, które przeciwstawiają się częściowo niskim stopom procentowym

Jeden z najlepszych pomysłów to wygenerowanie możliwie największych oszczędności, przekraczających ponad 100 000 złotych i więcej. Dlaczego to takie istotne? Banki detaliczne, które liczą się na rynku preferują współpracę z klientami premium, czyli z większymi pieniędzmi. Niektóre rodziny zrzucają całe oszczędności na jedną lokatę, co nie jest wcale głupim pomysłem ze względu na wyraźny wzrost oprocentowania, opcję negocjacji warunków zgodnie z tabelą oprocentowania. Zazwyczaj przy lokacie długoterminowej, typowo rentierskiej jesteś w stanie zarobić więcej bez żadnego ryzyka. Przy mniejszym kapitale sprawdza się naturalnie lokata strukturyzowana, która przeciwstawia się bardzo niskim stopom procentowym w bardzo ciekawy sposób, a mianowicie przechodzi częściowo na rynek kapitałowy, głównie do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez bank detaliczny. Lokata strukturyzowana wymaga najczęściej zamrożenia kapitału na kilka lat, nawet do pięciu, co nie jest niestety często dobrą perspektywą. Utrata płynności za niepewny zysk to jednak spore ryzyko. Niskie stopy procentowe to nie przeszkoda przy lokatach promocyjnych. Chociaż większość depozytów promocyjnych posiada ograniczenie w widełkach kapitałowych to i tak wychodzi mocno na plus dla inwestora indywidualnego.

Monitorowanie polityki monetarnej z perspektywy inwestora indywidualnego

Niskie stopy procentowe obowiązują już od ponad dziesięciu lat i stanowią dość dużą przeszkodę w generowaniu zysków z lokat bankowych. Z tego powodu inwestor indywidualny powinien śledzić zmiany zachodzące w polityce monetarnej. Dzięki temu można dobrze wytypować moment wejścia i wyjścia z inwestycji na rynku kapitałowym i przenieść naturalnie pieniądze na lokaty bankowe. Lokaty premium w bankach detalicznych, lokaty promocyjne, ewentualnie progresywne na wydłużonym terminie, lokaty strukturyzowane powiązane z zamrożeniem środków na dłużej to jedyne racjonalne formy przeciwstawiania się niskim stopom procentowym. Z jakiego rozwiązania na co dzień korzystasz w swoim budżecie domowym i czy się u ciebie sprawdza?