Małe przyjemności, wakacje, czy przyszłość dziecka – wszystko to wiąże się często z mniejszymi lub większymi kosztami, na które niestety nie zawsze nas stać, dlatego jedyną drogą do osiągnięcia celu jest oszczędzanie. Jednak i mądrze oszczędzać trzeba umieć, zwłaszcza w przypadku, gdy dysponujemy naprawdę sporą gotówką, którą jesteśmy gotowi zainwestować. Banki oferują dziś całe multum lokat, które pozwalają odłożyć przysłowiowe kilka groszy na czarną godzinę, ale żeby wybrać naprawdę mądrze, należy zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych czynników.

Po pierwsze: czas trwania lokaty .

Lokaty bankowe dzielą się na długoterminowe (roczne, sześciomiesięczne itp.) i krótkoterminowe (trzymiesięczne, siedmiodniowe, jednodniowe itp.). Jak wynika z logiki, im lokata dłuższa, tym nasz zysk większy. Jeśli bank może dłuższy czas dysponować powierzoną mu przez nas gotówką, zapłaci nam za to więcej, ponieważ sam również zarobi więcej, niż jakby miał nasze środki do dyspozycji krócej. Należy również pamiętać o tym, że gotówka przez cały okres trwania lokaty jest zamrożona. Musimy się zatem liczyć z tym, że jeśli nagle pieniądze będą nam potrzebne przed czasem, nic nie zarobimy.

Po drugie: oprocentowanie.

Banki często kuszą klienta wysokim oprocentowaniem. Ten niedoświadczony często daje się zwieść, jednak ten, który ma głowę na karku powinien zwrócić uwagę na to, czego rzeczywiście od banku oczekuje i zacząć od porządnej kalkulacji. Oprocentowanie lokat bankowych może być zmienne lub stałe. To pierwsze oznacza różny wzrost oprocentowania w zależności od wysokości stóp procentowych, jakie na daną chwilę ustala Rada Polityki Pieniężnej – jeśli stopy zostają zwiększone, by zarabiamy więcej. Oprocentowanie stałe natomiast zapewnia klientowi niezmienny wzrost odsetek – jest bardziej przewidywalne i zapewnia nam zysk gwarantowany, niezależny od aktualnych stóp procentowych. Banki coraz częściej zaczynają oferować także trzecią metodę naliczania odsetek klientowi – oprocentowanie dynamiczne. Polega ono na stałym zwiększaniu oprocentowania z biegiem trwania lokaty. W kwestii odsetek od lokat bankowych nie należy zapominać również o tzw. podatku Belki (podatek od zysków kapitałowych), który wynosi 19 % i skutecznie obniża nasz zysk ostateczny.

Po trzecie: kapitalizacja odsetek.

Schemat wygląda następująco: im częściej następuje kapitalizacja odsetek (naliczenie odsetek, które zaczynają pracować na zysk wspólnie z naszym wkładem początkowym – zwiększają pulę zgromadzonych pieniędzy), tym nasze korzyści z lokaty są większe. Kapitalizacja może okazać się czynnikiem bardzo zdradliwym, dlatego na jej częstotliwość należy zwracać szczególną uwagę. Nierzadko oprocentowanie lokaty wygląda bardzo atrakcyjnie, jednak kapitalizacja odsetek nie następuje zbyt często, więc zysk też nie jest za duży. Czasem oprocentowanie zaś nie jest zbyt wysokie, ale częściej występuje kapitalizacja, więc w ostatecznym rozrachunku na danej lokacie bankowej zarabiamy więcej.Grunt to zdrowy rozsądek, wyłączenie emocji i czysta kalkulacja.