Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny

Nie ma jednoznacznego klucza, który pozwoli nam opracować cudowną metodą na otrzymanie kredytu hipotecznego. Znaczenie ma tutaj bowiem bardzo wiele rozmaitych czynników. Kiedy składamy wniosek, zgłaszamy swoje zainteresowanie ofertą konkretnego banku. Tymczasem instytucja przeprowadza szczegółową analizę takich kwestii jak nasza zdolność kredytowa, czy też detale zobowiązania, o które się ubiegamy. Istotne jest także to, czy jesteśmy w stanie wywiązać się z umowy. Bank bazuje tutaj na różnych źródłach informacji – sprawdza potencjalnych kredytobiorców w rozmaitych rejestrach, a niejednokrotnie prosi nas samych o dostarczenie określonych dokumentów. Nieraz zwraca się także do osób, które nas zatrudniają. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że tylko my sami znamy wszystkie detale naszej sytuacji finansowej. Musimy zatem wykazać się odpowiedzialnym podejściem do sprawy i samodzielnie zweryfikować, czy możemy sobie pozwolić na kredyt hipoteczny. Z pewnością nie można także podawać bankowi nieprawdziwych informacji.

Na naszą zdolność kredytową wpływa nasza historia dotycząca zaciąganych w przeszłości lub posiadanych aktualnie zobowiązań, a także kwestia naszych zarobków i wydatków. Tego rodzaju dane stanowią dla banku pewne podstawy do zbudowania sobie obrazu odnoszącego się do naszej wiarygodności jako kredytobiorcy. Jeżeli zatem w przeszłości mieliśmy problem z terminowym spłacaniem rat, dla instytucji jest to niepokojący sygnał. Również nieadekwatny stosunek wydatków do zarobków jest czynnikiem wpływającym negatywnie na możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. Niewątpliwie znaczenie ma tutaj także kwota, o którą wnioskujemy, a także inne parametry zobowiązania – to od nich zależy bowiem ostateczna wysokość miesięcznej raty, którą musimy być w stanie regulować. W przypadku kredytów hipotecznych niebagatelne znaczenie ma także kwestia wkładu własnego, czyli środków, które musimy przeznaczyć na sfinansowanie części planowanej inwestycji. Jak więc widać gołym okiem na odpowiedź banku w sprawie możliwości udzielenia nam kredytu hipotecznego wpływ ma bardzo wiele elementów. Podejmując decyzję o zaciągnięciu tego rodzaju zobowiązania, musimy być pewni, że okoliczności towarzyszące nam na to pozwalają. Kwestie finansowe muszą być traktowane z rozwagą. Zamiast zatem zdawać się na ocenę banku, dobrze jest wcześniej samodzielnie przemyśleć sprawę w szczegółach i dokonać odpowiednich analiz oraz kalkulacji. Skrupulatność w tego rodzaju przedsięwzięciach jest jednym z kluczowych czynników i nie możemy o tym zapominać ani tego bagatelizować.