Pożyczka

Pożyczka jest działaniem polegającym na udzieleniu przez zwykłą osobę lub instytucję określonej kwoty pieniędzy lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Wszystkie kwestie związane z pożyczką uregulowane są przez kodeks cywilny (KC) oraz regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego. Poza tym pożyczka jest pojęciem szerszym niż kredyt.

Kredyt

Z kolei kredyt gotówkowy to dokładnie zdefiniowana umowa, która musi być zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Umowa ta wskazuje, że bank udostępnia określoną kwotę na wskazany cel oraz dokładny czas, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do skorzystania z kredytu zgodnie z przeznaczeniem, a także do zwrócenia uzyskanej kwoty razem z należnymi bankowi odsetkami i prowizją. . Na podstawie tej definicji można określić kredyt gotówkowy jako stosunek zobowiązaniowy o cechach takich jak zwrotność, celowość i odpłatność. Wspólną cechą obu tych zobowiązań jest fakt, że mogą dotyczyć pieniędzy. Inną cechą wspólną jest obowiązek spłaty zobowiązania. Natomiast różnicę stanowi możliwa kwota do pożyczenia. W przypadku pożyczki zazwyczaj jest to kwota mniejsza, tymczasem kredyt gotówkowy może dotyczyć już bardzo wysokich sum , które mogą być rozłożone do spłaty na dłuższy czas. Kolejną różnicą jest cel przeznaczenia. Kredyt gotówkowy powinien posiadać określony, konkretny cel(np. Zakup mebli), gdy tymczasem pożyczka jest pożyczana ze względu na nieokreśloną potrzebę(nikt nie wylicz co za to kupi). Następna różnica dotyczy podmiotów udzielających tych zobowiązań. Pożyczkę można spotkać niemalże wszędzie, gdyż jest świadczona poprzez firmy z sektora pozabankowego, a także osoby prywatne. Z kolei kredyty gotówkowe udzielają tylko i wyłącznie instytucje bankowe, gdyż według prawa bankowego kredyt jest czynnością bankową.

Podsumowanie

Poza tym powszechnie znany jest fakt, że pożyczkę potrzyma się szybciej i łatwiej niż kredyt. Do otrzymania pożyczki często wystarczające jest dowód osobisty i podpis. Obecnie zdarza się, że cechy pożyczki są przypisywane kredytowi i na odwrót, dlatego przed podpisaniem jakichkolwiek papierów należy dobrze zapoznać się z zakresem podpisywanej umowy. Warto także pamiętać, że im łatwiej zaciągnąć pożyczkę tym wyższe koszta jego spłaty.